Vea barnehage

Bærekraftig utvikling

I Vea barnehage ønsker vi å bidra til at barna får positive opplevelser i naturen, og at de blir bevisste det ansvaret vi har for å ta vare på naturen. Vi lærer barna hvordan vi best kan ta vare på miljøet rundt oss, og hva som er farlig eller bra for naturen. Vi formidler til barna at materialvalg har konsekvenser, og at boss og plastikk ikke er bra! Derfor tar vi oss med jevne mellomrom en tur i nærområdet og plukker opp boss etter andre: