Blåklokke

På Blåklokke har vi 24 barn i alderen 3-6 år.
De som arbeider på Blåklokke heter Tina,Olaug, Marianne, Torunn, Gro og Anita
På Blåklokke jobber vi mye med sosiale ferdigheter og følelser.
Vi har fokus på et inkluderende lekemiljø og er mye ute i nærmiljøet.
Avdelingene Rødkløver og Blåklokke samarbeider mye på tvers, blant annet med Dinosaurskolen for skolestarterne,
aldersinndelte grupper og temaarbeid som f.eks Tarkus og Bjørnis.