Dinosaurskolen

Dinosaurskolen er et av programmene i De utrolige årene, og blir en forlengelse av det arbeidet som barnehagen allerede er i gang med.
På Dinosaurskolen blir barna kjent med hånd-dukkene Dina, Willy og Mari, og på samlingene arbeides det med temaer som å gjenkjenne og forstå følelser,
problemløsing, selvregulering og vennskap.
Dinosaurskolen er for førskolebarna i barnehagen.