DUÅ

I Vea barnehage, og alle kommunale barnehager i Karmøy, jobber vi med programmet “De utrolige årene“.

De utrolige årene er et utviklingsstøttene program som fremmer positivt samspill barn i mellom, og mellom
voksne og barn. Programmet handler i stor grad om å jobbe systematisk med å utvikle barnas sosiale ferdigheter,
og at de voksne skal bli gode på relasjoner og hensiktsmessige strategier.

Det er alltid positivt for barn og oppleve samsvar mellom hvordan ting gjøres hjemme og i barnehagen.
Karmøy kommune har også foreldreveiledningskurs i De utrolige årene.