Administrasjon og ledelse

Ledelsen i Vea barnehagen består av barnehagens styrer og 4 pedagogiske ledere.

Styrer i barnehagen har det overordnende ansvaret for den pedagogiske virksomheten, og at barnehagen drives i samsvar med lovverket.
Hver av de 4 avdelingene i barnehagen har en pedagogisk leder. Pedagogisk leder er ansvarlig for gjennomføringen av det pedagogiske arbeidet på avdelingen, og den daglige oppfølgingen av barna.

Styrer i barnehagen:
Magnhild Leirvåg

Pedagogiske ledere:
Rødkløver: Gunn Iren Ramstad
Blåklokke:  Tina Hansen
Tusenfryd: Ruth Mirjam Sævik
Solsikke: Juni Kristiansen

Vea barnehage eies og drives av Karmøy kommune. Kommunens barnehagesjef, Einar Solheim, kan kontaktes angående eierspørsmål.