Administrasjon og ledelse

Sist oppdatert 18. september 2019 16:26

Ledelsen i Vea barnehagen består av barnehagens styrer og 4 pedagogiske ledere.

Styrer i barnehagen har det overordnende ansvaret for den pedagogiske virksomheten, og at barnehagen drives i samsvar med lovverket.
Hver av de 4 avdelingene i barnehagen har en pedagogisk leder. Pedagogisk leder er ansvarlig for gjennomføringen av det pedagogiske arbeidet på avdelingen,
og den daglige oppfølgingen av barna.

Styrer i barnehagen:
Maria Nordstrand

Pedagogiske ledere:
Rødkløver: Gunn Iren Ramstad
Blåklokke:  Tina Hansen
Tusenfryd: Bente Finne Heldal
Solsikke: Juni Kristiansen

Vea barnehage eies og drives av Karmøy kommune. Kommunens barnehagesjef, Bente Faltinsen, kan kontaktes angående eierspørsmål.