Praktisk informasjon

Åpningstider og planleggingsdager

Åpningstid

Vea barnehage har åpent fra kl. 06:45 til 16:30

Planleggingsdager

Barnehageåret 2021/2022 har følgende planleggingsdager

16. august 2021
21. oktober 2021
18. mars 2022

Dagsrytme / barnehagedagen

Kl 06.45 Barnehagen åpner, frokost og lek

Kl 09.00 Lek og aktiviteter i grupper, ute eller inne

Kl 11.00 Lunch

Kl 12.00 Utelek

Kl 14.00 Ettermiddagsmat

Kl 14.30 Lek og aktivitet i grupper, ute eller inne

Kl 16.30 Barnehagen stenger

Matruntiner

I Vea barnehage får barna servert 3 måltider pr dag. 
Foresatte betaler kr 450 pr måned i matpenger. 

Kl 06.45-08.30 Frokost, barna spiser frokost etter hvert som de kommer, og ønsker det. Det serveres brødskiver/knekkebrød, havregrynsgrøt, yoghurt m/korn

Kl 11.00 Lunch, det serveres brødskiver eller varm mat, eksempler på varm mat er lapskaus, grøt, plukkfisk, fiskegrateng, pizza

Kl 14.00 Ettermiddagsmat Det serveres brødskiver/knekkebrød, havregrynsgrøt, yoghurt m/korn

Det serveres frukt og/eller grønsaker til alle måltider

Hva skal barnet ha av klær

  • Tøfler/innesko
  • Klesskift
  • Dress
  • Regntøy
  • Gode sko og støvler
  • Bleier
  • Noe kjent og trygt (f.eks tutt og kos)

Tilvenningsperiode

I Vea barnehagen driver vi foreldreaktiv tilvenning.

Vi ønsker å legge til rette for at barnet ditt skal få en så god start som mulig. Vi tar derfor utgangspunkt i teori om tilknytning, som sier at barnet trenger god tid til å bli trygg på nye omsorgspersoner.

For barnet er det viktig å få en gradvis tilvenning av sin nye hverdag, sammen med en av sine foresatte. Vi ønsker derfor at en av foreldrene er til stede sammen med barnet de fem første dagene. Foreldrene er aktivt med gjennom barnehagedagen, og deltar i de ulike aktivitetene sammen med barnet.

Hvor lang tid barnet trenger før det blir trygt varierer ut fra alder, modenhet og ønske om kontakt. Foreldrene har stor påvirkning i denne prosessen, og tilpasser dagen i samarbeid med personalet.

Før oppstart i barnehagen inviterer vi de nye foreldrene til et foreldremøte, hvor det blir gitt nærmere informasjon om barnehagen og tilvenningsperioden. 

Rett før oppstart blir foreldrene også invitert til en oppstartsamtale med den pedagogiske lederen på avdelingen hvor barnet skal gå.