Rødkløver

På Rødkløver har vi 24 barn i alderen 3-6 år.
Pedagogisk leder på Rødkløver heter Gunn Iren Ramstad.
På Rødkløver jobber vi mye med sosiale ferdigheter og følelser.
Vi har fokus på et inkluderende lekemiljø og er mye ute i nærmiljøet.

Avdelingene Rødkløver og Blåklokke samarbeider mye på tvers, blant annet med Dinosaurskolen for skolestarterne,
aldersinndelte grupper og temaarbeid som f.eks Tarkus og Bjørnis.