Søk om plass

I Karmøy kommune har vi samordnet opptak for alle kommunens barnehager.
Søknadsfristen for samordnet opptak er 1. februar 2020. Søknad om barnehageplass gjøres elektronisk på Karmøy kommunes nettsted.