Tusenfryd

På Tusenfryd har vi 9 barn i alderen 1-3 år.
Pedagogisk leder på Tusenfryd heter Bente F Heldal (Ruth Mirjam Sævik er i fødselsperm).
På Tusenfryd og Solsikke jobber vi mye med trygghet og forutsigbarhet, for å skape en god overgang
til barnehagehverdagen.